4. Izmantotās literatūras un informācijas avotu saraksts

  1. M. Rurāne Uzņēmējdarbības organizācija un plānošana – Biznesa augstskola Turība: Rīga 2002 – 330 lpp.
  2. A. Vedļa Ceļvedis uzņēmējdarbībā – Rīga 2002 – 490 lpp.
  3. Komerclikums
  4. Ekonomikas un finanšu vārdnīca- Norden AB, 2003 – 514 lpp.
  5. Ekonomisko terminu vārdnīca uzņēmējdarbībai – Rīga, 1997 – 111 lpp.
  6. www.lursoft.lv/lursoft-statistika/Uznemumu-registra-un-komercregistra-subjektu-registracijas-dinamika-sadalijuma-pec-to-uznemejdarbibas-formas