2. Kopsavilkums.

Komerclikumā ir paredzētas piecas uzņēmējdarbības formas:

  • Individuālais komersants (IK);
  • Pilnsabiedrība (PS);
  • Komandītsabiedrība (KS);
  • Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (SIA);
  • Akciju sabiedrība (AS).