11. Izmantotās literatūras un informācijas avotu saraksts

1. Komerclikums

2. „Latviešu valodas vārdnīca” , Rita Bāliņa, Velta Cīrule, „Avots” 1987.gads

3. http://termini.lza.lv/article.php?id=49

4. Wikipedia.org 

5. http://www.ur.lv/new_ik_l.html

6. http://www.ur.gov.lv/uznemumi.html

7. http://www.laweuropa.com/Latvian/index.php?d=firmalar&mod=Ab_lt_Sirketler_6

8. http://www.likumi.lv/doc.php?id=72326

9. http://ec.europa.eu/civiljustice/bankruptcy/bankruptcy_lat_lv.htm

10. http://www.saeima.lv/saeima9/lasa?dd=LP0755_2

11.  http://www.europrojects.org/lv/konsultantu-grupa/konsultantu-grupas-pakalpojumi/biznesa-planu-sagatavosana-un-konsultacijas/kas-ir-biznesa-plans/

12. http://www.lfc.lv/fin_bpla.htm

13. http://www.biznesa-plans.lv/

14. („Ernst & Young Biznesa plāna ceļvedis” Ēriks S. Sīgels, Braiens R.Fords, Džejs M.Bornsteins, Sabiedrība „Pētergailis” Rīga 1994)

15.  „Komercdarbības (biznesa) plāns”, Marga Živitere, Rīga 1999;

16. Lursoft statistika par komercreģistrā apkopoto informāciju laika posmā no 01.01.2002 līdz 14.05.2010.