8. Statistikas dati no Lursoft bāzes

  1. Latvijas uzņēmumu maksātnespējas lietu skaits pa gadiem

1. Latvijas uzņēmumu maksātnespējas lietu skaits pa gadiem

  1. Maksātnespējas procesu, kuri izskatīti saskaņā ar likumu "Par uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību maksātnespēju" iznākums

Maksātnespējas procesu, kuri izskatīti saskaņā ar likumu

Maksātnespējīgo uzņēmumu darbinieki 2010.gada pirmajā ceturksnī saņēmuši 845 tūkstošus latu

Šī gada pirmajā ceturksnī valsts aģentūra „Maksātnespējas administrācija” (turpmāk – Maksātnespējas administrācija) segusi maksātnespējīgo uzņēmumu darbinieku prasījumus 845 239 latu apmērā, informē Maksātnespējas administrācijas direktora vietniece finanšu jautājumos Baiba Banga.

Maksātnespējīgo uzņēmumu darbinieki 2009.gadā saņēmuši 1 miljonu 922 tūkstošus latu

Pagājušajā gadā valsts aģentūra „Maksātnespējas administrācija” (turpmāk – Maksātnespējas administrācija) segusi maksātnespējīgo uzņēmumu darbinieku prasījumus 1 922 913 latu apmērā, informē Maksātnespējas administrācijas direktora vietniece finanšu jautājumos Baiba Banga.

  1. Komersantu un to filiāļu pārreģistrācijas Komercreģistrā dinamika sadalījumā pa uzņēmējdarbības formām

3. Komersantu un to filiāļu pārreģistrācijas Komercreģistrā dinamika sadalījumā pa uzņēmējdarbības formām

  1. Komercreģistrā reģistrēto komersantu un to filiāļu sadalījums pa uzņēmējdarbības formām

4. Komercreģistrā reģistrēto komersantu un to filiāļu sadalījums pa uzņēmējdarbības formām

(16)