Svetlana Saksonova. Ievads komercdarbība (e-grāmata)

Svetlana Saksonova. Ievads komercdarbība (e-grāmata)

6. Bankrota jēdziena definīcijas

Bankrots - maksātnespējīga uzņēmuma piespiedu atsavināšana vai likvidācija nolūkā iegūt līdzekļus kreditoru likumā pamatoto prasījumu apmierināšanai. (8)

Bankrots ir saimnieciskais sabrukums. (2)