5. Sanācijas jēdziena definīcijas

Sanācija (latīņu valodā: sanatio - atveseļošana, ārstēšana) var būt:

-sanācija ekonomikā - maksātnespējas procesa risinājums ar mērķi uzlabot uzņēmuma finansu stāvokli un novērst bankrotu;

-sanācija medicīnā - profilaktisku un ārstniecisku pasākumu kopums organisma atveseļošanai. (4)

Sanācija ir maksātnespējas stāvokļa risinājums, kas izpaužas kā plānveidīgu pasākumu veikšana nolūkā novērst uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) iespējamo bankrotu, atjaunot maksātspēju un apmierināt kreditoru prasījumus. (10)

 Sanācija ir maksātnespējas stāvokļa risinājums, kas izpaužas kā plānveidīgu pasākumu veikšana nolūkā novērst parādnieka iespējamo bankrotu, atjaunot maksātspēju un apmierināt kreditoru prasījumus. (9)

Sanācija ir pasākumi maksātnespējīga uzņēmuma iespējamā bankrota novēršanai, piemēram, uzņēmuma reorganizācija, ražošanas struktūras vai profila maiņa, aizdevumu izsniegšana, garantiju sniegšana un citi pasākumi, ko veic īpašnieks vai cita juridiskā vai fiziskā persona. (8)