6. Izmantotās literatūras un avotu saraksts

  1. Fizisko personu noguldījumu garantiju likums: LR likums [Elektroniskais resurss]/ Latvijas Vēstnesis. - www.likumi.lv - Skatīts 20.05.2010
  2. Kredītiestāžu likums: LR likums [Elektroniskais resurss] / Latvijas Vēstnesis. - www.likumi.lv - Skatīts 20.05.2010.
  3. Akadēmiskā terminu datubāze AkadTerm. [Elektroniskais resurss ]/ LZA Terminoloģijas Komisija. - http://termini.lza.lv - Skatīts 20.05.2010.
  4. Banking Terms. [Elektroniskais resurss ] / Banking Terms. http://www.bankingterms.biz/ - Skatīts 20.05.2010.
  5. Ieguldījumu veidi. [Elektroniskais resurss ] / Latvijas Komercbanku asociācija. - http://www.visasbankas.lv/lv/2/41/ - Skatīts 20.05.2010.
  6. Noguldījumi. [Elektroniskais resurss ] / Visas Bankas. - http://www.visasbankas.lv/lv/2/41/ - Skatīts 20.05.2010.