5. Jautājumi un uzdevumi - pārbaudi sevi pats!

 1. Kas ir depozīts jeb noguldījums?
 2. Kādi ir noguldījuma veidi?
 3. Ar cik lielu nodokli tiek aplikti ienākumi no noguldījumiem?
 4. No kā ir atkarīga peļņa strukturēta noguldījuma gadījumā?
 5. Kādas darbības ir jāizpilda, lai izvēlētos optimālāku noguldījuma veidu?
 6. Kādi var būt noguldījumu veidi pēc iespējas regulēt naudas līdzekļus kontā?
 7. Kāpēc bankas izvēles jautājums ir ļoti viegli atrisināms?
 8. Kur var meklēt informāciju par dažādām noguldījuma iespējām?
 9. Kādos veidos var tikt aprēķināti noguldījuma procenti?
 10. Kurš no noguldījumu procentu aprēķināšanas veidiem parasti ir izdevīgāks noguldītājam?
 11. Kādi faktori palielina starpību starp ar dažādām metodēm aprēķinātajām noguldījuma summām noguldījuma termiņa beigās?

Uzdevums. Izmantojot sniegta piemēra paraugu, izrēķiniet noguldījuma uzkrājumu, izmantojot vienkāršo un salikto procentu metodi, ja sākotnēja noguldījuma summa (P) ir 6000 Ls, noguldījuma termiņš (t) ir 1 gads jeb 365 dienas, un procentu likme (I) ir 8% gadā (fiksētā likme).