3. Vienkāršie un saliktie procenti

3.3. Vienkāršo un salikto procentu salīdzināšana

Lai noteiktu kādas būs atšķirības ieņēmumos pie vienkāršajiem un saliktajiem procentiem, var apskatīt piemēru.

Piemērs.

Pirmajā situācijā pieņemsim, ka sākotnēja noguldījuma summa (P) ir 5000 Ls, noguldījuma termiņš (t) ir 1 gads jeb 365 dienas, un procentu likme (I) ir 10% gadā (fiksētā likme). Līdz ar to, rēķinot ar vienkāršajiem procentiem, summa noguldījuma beigās (S) būs vienāda ar:

S = 5000 * (1 + (10 * 365) / (365 * 100)) = 5500 Ls.(3.3.)

Izmantojot šos pašus nosacījumus, kā arī pieņemot, ka procenti tiek aprēķināti katru mēnesi (j = 30 dienas, un līdz ar to n = 12), noguldījuma summa perioda beigās (pēc 1 gada) pie saliktajiem procentiem būs vienāda ar:

S = 5000 * (1 + (10 * 30) / (100 * 365))12 = 5516.07 Ls. (3.4.)

Ir redzams, ka starpība starp noguldījuma summām perioda beigās ir 16.07 Ls.

Otrajā situācijā apskatīsim šos pašus nosacījumus, bet nauda tiek noguldīta uz 3 gadiem. Ja noguldījuma termiņš būs 3 gadi jeb 1095 dienas (n=36), tad summas pie vienkāršajiem un saliktajiem procentiem būs attiecīgi:

S = 5000 * (1 + (10 * 1095) / (365 * 100)) = 6500 Ls. (3.5.)

un

S = 5000 * (1 + (10 * 30) / (365 * 100))36 = 6713.49 Ls. (3.6.)

Starpība starp noguldījuma summām perioda beigās ir vienāda ar 213.49 Ls.

Un, beidzot, trešajā situācijā pieņemsim, ka nosacījumi būs tādi paši kā otrajā situācijā, bet procentu likme būs 15% gadā. Tātad noguldījuma summas perioda beigās būs:

S = 5000 * (1 + (15 * 1095) / (365 * 100)) = 7250.00 Ls. (3.7.)

S = 5000 * (1 + (15 * 30) / (365 * 100)) = 7772.25 Ls. (3.8.)

Šajā situācijā starpība starp noguldījuma summām perioda beigās ir vienāda ar 522.25 Ls.

Apkopojot augstāk minētus piemērus (trīs situācijas), var secināt, ka salikto procentu izmantošana nodrošina noguldītājam lielākus ieņēmumus (salīdzinot ar vienkāršajiem procentiem), un, jo lielāka būs noguldījuma summa, procentu likme un noguldījuma termiņš, jo lielāka būs šo ieņēmumu starpība (starp salikto un vienkāršo procentu summām).