3. Vienkāršie un saliktie procenti

3.2. Salikto procentu formula

Salikto procentu formulu pielieto, ja procenti tiek pieskaitīti pie noguldījuma pēc vienādiem laika periodiem (katru dienu, mēnesi u.t.t.), un šie procenti tiek pieskaitīti pie noguldījuma, t.i., salikto procentu aprēķināšana paredz procentu kapitalizāciju (procentu pieskaitīšana procentiem). Noguldījuma summa termiņa beigās, izmantojot saliktos procentus, tiek aprēķināta pēc 3.2. formulas:

S = P * (1 + (I * j) / (100 *K))n   (3.2.)

kur I - gadu procentu likme,

j – kalendāro dienu skaits periodā, kuru beigās banka veic aprēķināto procentu kapitalizāciju,

K - dienu skaits kalendārajā gadā (365 vai 366),

P - noguldījuma sākotnēja summa,

n – aprēķināto procentu kapitalizācijas operāciju skaits noguldījuma laikā.