3. Vienkāršie un saliktie procenti

Veicot noguldījumu, svarīgi ir prast aprēķināt procentus no tā. Noguldījuma procentu prognozēšana ir viena no prātīgas finanšu vadības neatņemamām daļām.

Lai aprēķinātu šos noguldījuma procentus, tiek izmantotas divas formulas:

1) vienkāršo procentu formula;

2) salikto procentu formula.

Procentu aprēķināšana ar iepriekšminētajām formulām tiek veikta, izmantojot peldošu vai fiksētu likmi. Fiksētā likme ir tad, kad tā ir noteikta noguldījuma līgumā un paliek nemainīga līdz noguldījuma termiņa beigām.

Turpretī peldošā likme ir tad, kad noguldījuma līgumā sākotnēji noteiktai likmei ir iespēja mainīties. Šīs likmes var mainīties dažādu apstākļu dēļ: refinansēšanas likmes izmaiņu dēļ, valūtas kursa izmaiņu dēļ u.c.

Lai aprēķinātu procentus, ir nepieciešams zināt sekojošus noguldījuma parametrus:

· noguldījuma summu;

· izvēlēta noguldījuma procentu likmi;

· procentu pieskaitīšanas cikliskumu (katru dienu, katru mēnesi u.t.t.);

· noguldījuma termiņu;

dažreiz arī procentu likmes veidu (fiksēts vai peldošs).