2. Noguldījuma izvēles kritēriji

2.4. Bankas izvēle

Veikt šo izvēli ir ļoti vienkārši, ja noguldījuma summa ir mazāka par valsts garantēto atlīdzību noguldītājiem (tādu depozītu ir vairākums). Latvijā šī summa ir noteikta „Noguldījumu garantiju likumā”. Likumā ir paredzēts, ka atlīdzība vienam noguldītājam ir vienāda ar garantētā noguldījuma apmēru, bet nav lielāka par 50000 eiro (aptuveni 35000 latu). [1] Šīs garantijas nozīmē, ka valsts kompensēs visu garantēto noguldījuma summu bankas kraha rezultātā. Līdz ar to, ņemot vērā, ka nav nepieciešamības uztraukties par bankas bankrotu, noguldītājam ir vienkārši jāmeklē banka, kura būs gatava maksāt lielākus procentus par noguldījumu noteiktajā valūtā.

Ja vēlama noguldījuma summa tomēr ir lielāka par valsts garantēto atlīdzību, tad noguldītājs var izvietot depozītus vairākās bankās, līdz ar ko katra depozīta summa būs garantēta.