2. Noguldījuma izvēles kritēriji

2.3. Noguldījuma valūta

Ja noguldījuma uzdevums ir sasniegt maksimālus ieņēmumus, tad ir ieteicams izvēlēties valūtu, pamatojoties uz savu viedokli par šīs valūtas un procentu likmju (noguldījumiem šajā valūtā) perspektīvu. Ja, piemēram, tiek uzskatīts, ka nākotnē dolārs kļūs dārgāks attiecībā pret latu, tad jāizvēlas noguldījumu dolāros. Pie tam pastāv iespēja noguldītājiem izveidot depozītus dažādās valūtās.