2. Noguldījuma izvēles kritēriji

2.2. Noguldījuma veids

Parasti, neatkarīgi no bankas vai nosaukuma, noguldījumus var sadalīt trīs veidos:

  1. klasiskais depozīts, kad noguldītājam nav iespējas veikt papildus iemaksas kontā vai izņemt naudas līdzekļus no tā;
  2. depozīts ar iespēju papildināt kontu, kad noguldītājam ir atļauts veikt papildus iemaksas kontā, bet nav iespējas izņemt naudas līdzekļus;
  3. depozīts ar papildināšanas un daļējas izņemšanas iespēju, kad noguldītājam ir atļauts gan papildināt kontu, gan izņemt no tā naudas līdzekļus.

 Noguldījuma veida izvēle ir atkarīga no noguldījuma mērķa. Parasti, atvērot depozītu, noguldījuma galvenais mērķis ir gūt iespējami lielākus ieņēmumus no saviem līdzekļiem. Tomēr šie ieņēmumi pakļaujas vienam likumam: jo lielāka ir iespēja regulēt naudas līdzekļus savā kontā, jo mazākus procentus maksās banka. Līdz ar to var secināt, ka vislielākie ieņēmumi ir klasiskajam depozītam, mazākie tie ir depozītam ar iespēju papildināt kontu, bet vismazākie tie ir depozītam ar papildināšanas un daļējas izņemšanas iespēju.

Ja nauda kādu brīdi noteikti nebūs vajadzīga un par to uz šo laiku var aizmirst, tad labāk ir izmantot pirmo depozītu veidu. Ja mērķis ir naudas uzkrāšana kontā bez tās izņemšanas, tad optimālākais ir otrais depozītu veids. Bet trešo veidu ir jāizmanto, kad nav pārliecības, ka noteiktajā brīdī nauda nebūs vajadzīga, kā arī, vēloties dažreiz papildināt savus līdzekļus kontā.