1. Noguldījuma jēdziens. Noguldījumu veidi

Depozīti (noguldījumi) ir viens no vienkāršākajiem un Latvijā visplašāk lietotajiem ieguldījumu veidiem. Augstā prognozējamība ir viena no depozītu priekšrocībām – tiklīdz nauda tiek ievietota depozītā ir precīzi zināmi gan sagaidāmie peļņas procenti, gan tas, kad tie tiks izmaksāti. Depozīti tiek uzskatīti par visdrošāko un „lētāko” krāšanas veidu.

Apskatīsim iespējamās noguldījuma jeb depozīta definīcijas.

Depozīts:

1) naudas līdzekļu glabāšana bankas kontā noteiktu vai nenoteiktu laiku ar vai bez procentiem; [2]

2) maksājums, kas tika sniegts kā garantija tam, ka saistības tiks izpildītas; [4]

3) nauda, kas tika ieguldīta bankā; [4]

4) nauda vai tās ekvivalents, kas tiek noguldīts bankā drošai glabāšanai, vai kā nodrošinājums, vai arī procentu uzkrāšanai. [3]

Atkarībā no noguldījuma termiņa pastāv:

1) īstermiņa noguldījumi;

2) ilgtermiņa noguldījumi.

Īstermiņa noguldījumi - noguldījumi ar termiņu līdz vienam gadam, bet vispopulārākie uzņēmumu vidū ir noguldījumi ar termiņu līdz vienam mēnesim. Bankas piedāvā arī speciālus krājkontus uzņēmumiem, izmantojot kurus, klientam iepriekš jāpaziņo par naudas izņemšanu, vai arī, samaksājot komisiju, līdzekļi kļūst pieejami uzreiz. Par termiņu, kas nav bankas cenrādī, uzņēmumam ir jāvienojas atsevišķi. Parasti lielākām summām bankas piedāvā arī individuālās procentu likmes. Noguldījumu parasti var izmantot kā ķīlu īstermiņa kredīta saņemšanai.

Ilgtermiņa noguldījumi – noguldījumi ar termiņu, kas ir ilgāks par vienu gadu. Tie mēdz būt ar procentu izmaksu termiņa beigās vai arī biežāk. Izmantojot ilgtermiņa depozītus, klientam svarīgi zināt komisijas apmēru (soda naudu) par pirmstermiņa līdzekļu izņemšanu jeb līguma laušanu. Ilgtermiņa tāpat kā īstermiņa noguldījumi var būt dažādās valūtās un uz dažādiem termiņiem. Nestandarta nosacījumus vai procentus par lielākām summām bankas nosaka individuāli.

Noguldījumu veidi pēc LR Kredītiestāžu likuma ir:

1) pieprasījuma noguldījumi jeb krājkonti - uz nenoteiktu laiku ar pienākumu izmaksāt pēc pieprasījuma;

2) termiņnoguldījumi:

a) uz noteiktu laiku;

b) uz nenoteiktu laiku ar klientu iepriekšēju pieteikumu par izņemšanu.

Termiņnoguldījumus, kas noguldīti uz nenoteiktu laiku, var izņemt ne agrāk kā pēc viena mēneša no noguldījuma pieņemšanas brīža. Pieteikums par noguldījuma izņemšanu, ja līgumā nav noteikts citādi, iesniedzams 10 dienas pirms noguldījuma izņemšanas.

Termiņnoguldījumi, kuriem iestājies izmaksas termiņš un attiecībā uz kuriem līgums nav pagarināts vai noslēgts no jauna, uzskatāmi par pieprasījuma noguldījumiem, ja līgumā nav noteikts citādi.

Saskaņā ar izmaiņām likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”, sākot ar 2010.gada 1.janvāri, visi ienākumi no noguldījumiem (no gūtajiem peļņas procentiem) tiek aplikti ar nodokli 10% apmērā. Ar nodokli tiek aplikti arī noguldījumi, kas izveidoti iepriekšējos gados un kuriem procentu izmaksa paredzēta sākot no 2010.gada 1.janvāra. Banka ietur nodokli procentu izmaksas brīdī.

Pieprasījuma noguldījumus (krājkontus) gan privātpersonām, gan uzņēmumiem piedāvā šīs komercbankas: PrivatBank, Parex banka, Latvijas Biznesa banka, Komercbanka Baltikums, Latvijas Hipotēku un zemes banka, Latvijas Krājbanka, Rietumu Banka, Baltic International Bank, SMP Bank, Norvik banka, Trasta Komercbanka, GE Money Bank, Danske Bank Latvijas filiāle, Aizkraukles banka, DnB NORD banka, Swedbank, SEB banka, Nordea Bank Finland Plc Latvijas filiāle, Latvijas pasta banka, UniCredit Bank.

Termiņnoguldījumus piedāvā atvert tādas pašas bankas, kas tika minētas iepriekš, kā arī B.I.G. Pank AS Latvijas filiāle, SMP Bank, LTB Bank, Handelsbanken Latvijas filiāle, VEF banka, Baltic International Bank.

Strukturētais noguldījums jeb depozīts – termiņnoguldījuma paveids, kas sniedz iespēju droši noguldīt naudu un vienlaikus pelnīt vairāk nekā ar tradicionālajiem depozītiem. Termiņa beigās ieguldītāji saņem 100% no noguldītās pamatsummas, bet depozīta peļņa ir atkarīga no tā, kā cēlies vai krities kāds no pasaules biržas indeksiem, vērtspapīriem, valūtu kursiem, kuriem tiek piesaistīta depozīta peļņa. Šos depozītus nevar papildināt.

Strukturētie ieguldījumi iedalās sīkāk atkarībā pēc piesaistes dažādiem indeksiem utt. Indeksa vērtība tiek fiksēta termiņa sākumā un termiņa beigās. Ja termiņa beigās tā vērtība ir pieaugusi, ieguldītāji saņem daļu no kopējās peļņas. Tādējādi potenciālais ienākums labas izaugsmes laikā var būt pat vairāk nekā 20%.

Tabula. Noguldījuma veidu salīdzinājums

Nosaukums

Procentu likme

Naudas izņemšana

(bez soda naudas)

Iemaksu veikšana

IIN piemērošana (10%)

Pieprasījuma noguldījums

Mazākā nekā termiņnoguldījumam

Pēc nepieciešamības

Var veikt


Termiņnoguldījums uz noteikto laiku

Lielākā nekā pieprasījuma noguldījumam

Pēc līguma termiņa beigām

Var veikt


Strukturētais noguldījums

Piesaistīta noteiktam pasaules biržas indeksam

Pēc līguma termiņa beigām

Veikt nevar


Apdomājot iespēju izveidot noguldījumu, ir vērts pievērst uzmanību banku īpašajiem piedāvājumiem: paaugstinātām procentu likmēm, dāvanām, loterijām u.c. Tuvojoties konkrētiem svētkiem, bankas var piedāvāt īpaši izdevīgus „Līgo depozītus” (piem., Norvik banka), „Lieldienu depozītus” (piem., Swedbank), „Ziemassvētku depozītus” (piem., SEB banka) u.c.