4. Lētākā kredīta izvēles kritēriji

Lai izvēlētu vislētāko kredītu, fiziskai personai nepieciešams risināt:

  • Kāda summa ir nepieciešama?
  • Uz kādu laiku var paņemt kredītu lai tas nebūtu apgrūtinošs?
  • Ko var piedāvāt bankai kā garantiju?
  • Kāda procentu likme jums būs izdevīgāka - mainīga vai fiksēta?

Atbildes uz šiem jautājumiem ir atkarīgas no Jūsu kredīta ņemšanas vajadzībām un no situācijas tirgū un mazāk nosāka kredīta „cenu”.

  • Kādu kredīta atmaksāšanas veidu izvēlēties- atmaksāt kredītu vienādās daļās, vai izmantojot anuitātes metodi? (skatīt piemēru).

Atbilde uz šo jautājumu nosāka, kādu kredītu Jūs izvēlēsieties - lētāko vai dārgāko.

Parādīsim, kuras bankas piedāvājums ir izdevīgāks klientam- atmaksājot kredītu vienādās daļās, vai ar periodiskiem maksājumiem.

Periodiskie maksājumi vai anuitāte nozīmē, ka klients maksa bankai katru periodu vienu un to pašu kopsummu, kura sastāv no procentu maksājumiem un kredīta pamatsummas.

Piemērs.

Aprēķināt, kuras komercbankas pakalpojumus ir izdevīgāk izmantot, ja komercbanka A piedāvā izsniegt uzņēmumam (vai privātpersonai) nepieciešamo kredītu Ls 500 000 uz 5 gadiem ar kredīta atmaksāšanu katra ceturkšņa beigās vienādās daļās, maksājot 8,52 % gadā, bet komercbanka B piedāvā Ls 500 000 L uz 5 gadiem, atmaksājot parādu ar periodiskiem maksājumiem katru ceturksni un maksājot gadā 8,8%. Komercbanka A par saviem pakalpojumiem kredīta noformēšanā vēlas saņemt Ls 5800, bet komercbanka B Ls 5500.

Risinājums

a) komercbankas A kredīta dzēšanas grafiks

Ceturkšņi

Ct- kredīta summas atlikums

uz perioda sākumu

Xt- procentu maksājumi

Yt- kredīta pamatsummas daļa

At- kopējā maksājamā summa

1

500000

11000,00

25000

35650,00

2

475000

10450,00

25000

35117,50

3

450000

9900,00

25000

34585,00

4

425000

9350,00

25000

34052,50

5

400000

8800,00

25000

33520,00

6

375000

8250,00

25000

32987,50

7

350000

7700,00

25000

32455,00

8

325000

7150,00

25000

31922,50

9

300000

6600,00

25000

31390,00

10

275000

6050,00

25000

30857,50

11

250000

5500,00

25000

30325,00

12

225000

4950,00

25000

29792,50

13

200000

4400,00

25000

29260,00

14

175000

3850,00

25000

28727,50

15

150000

3300,00

25000

28195,00

16

125000

2750,00

25000

27662,50

17

100000

2200,00

25000

27130,00

18

75000

1650,00

25000

26597,50

19

50000

1100,00

25000

26065,00

20

25000

550,00

25000

25532,50


Kopā

115500



Kredīta pamatsummas daļa (Yt) = Kredīta summas atlikums uz perioda sākumu (Ct) : periodu skaits

Mūsu piemērā: 500 000: 20 = 25 000

Procentu maksājumi (Xt) = procentu likme x Kredīta summas atlikums uz perioda sākumu (Ct): periodu skaits gadā

Mūsu piemērā – 1.ceturkšņa procentu maksājumi: 0,088 x 500 000 :4 = 11000,00

2.ceturkšņa procentu maksājumi: 0,088 x 475 000 :4 = 10450,00

Kopējā maksājamā summa (At) = Xt + Yt

b) komercbankas B kredīta dzēšanas grafiks

Ceturkšņi

Ct

Xt

Yt

At

1

500000,00

11000,00

20171,71

31171,71

2

479828,29

10556,22

20615,49

31171,71

3

459212,80

10102,68

21069,03

31171,71

4

438143,78

9639,16

21532,55

31171,71

5

416611,23

9165,45

22006,26

31171,71

6

394604,97

8681,31

22490,40

31171,71

7

372114,57

8186,52

22985,19

31171,71

8

349129,38

7680,85

23490,86

31171,71

9

325638,52

7164,05

24007,66

31171,71

10

301630,85

6635,88

24535,83

31171,71

11

277095,02

6096,09

25075,62

31171,71

12

252019,40

5544,43

25627,28

31171,71

13

226392,12

4980,63

26191,08

31171,71

14

200201,04

4404,42

26767,29

31171,71

15

173433,75

3815,54

27356,17

31171,71

16

146077,58

3213,71

27958,00

31171,71

17

118119,58

2598,63

28573,08

31171,71

18

89546,50

1970,02

29201,69

31171,71

19

60344,82

1327,59

29844,12

31171,71

20

30500,69

671,02

30500,69

31171,71


Kopā

123434,2



Anuitātes maksājuma formula:

Anuitātes maksājuma formula,

kur C0 ir kredīta summa,

r - gada procentu likme,

m ir periodu skaits vienā gadā,

k ir kopējais periodu skaits.

Mūsu piemērā: C0 ir Ls 500000, r - 0,088, m ir periodu skaits vienā gadā -4 ceturkšņi, k ir kopējais periodu skaits – 20 ceturkšņi. Ievietojot atbilstošos skaitļus formulā:

Aprēķins

iegūstam kopējo maksājuma summu vienā ceturksnī Ls 31171.71.

No šī maksājuma procentu daļu nosaka pēc parastās formulas, sareizinot procentu likmi par vienu periodu (r/m = 0.088/4) ar kredīta atlikumu.

Piemēram, pirmais procentu maksājums Xt(1) ir Ls 11000,00, kas nozīmē, ka pirmais kredīta maksājums (Yt(1)) ir Ls 20171,71. Maksājuma daļa, kas aiziet kredīta dzēšanai ir kopējā maksājuma un procentu maksājuma starpība.

Procentu maksājums, mūsu piemērā pirmajā ceturksnī (0.088/4) X 500000 = Ls 11000

Pamatsumma, mūsu piemērā pirmajā ceturksnī 31171,71 – 11000 = Ls 20171,71

Secinājums. Mūsu piemērā bankai A samaksāto procentu kopsumma ir 115500 lati, kredīta noformēšanas maksājums ir 5800 lati, tātad, fiziskā persona samaksās bankai 121300 latu par kredīta izmantošanu.

Procentu maksājumu kopsumma, kas ir samaksāta bankai B ir 123434,20 lati, kredīta noformēšanas maksājums ir 5500 lati, tātad, fiziskā persona samaksās bankai par kredīta izmantošanu 128934,20 latu. Tātad, neskatoties uz to, ka bankā A kredīta noformēšanas pakalpojumi maksā dārgāk, lētāks kredīts ir tieši bankā A. Tas ir tāpēc, kā kredīta dzēšana vienādās pamatsummas daļās Yt (lineārā metode) ar vienu un to pašu procentu likmi vienmēr ir lētāka klientam, nekā kredīta dzēšana vienādās kopsummās At (anuitātes metode).