2. Banku kredīta veidi

Privātpersonas var saņemt patēriņa, studentu, „sms’’ kredītus, hipotekārus kredītus, kredītkartes, iespēju kredītu, auto līzingu un overdraftu.

Uzņēmumi (juridiskās personas) var saņemt mikrokredītu, investīciju kredītu, apgrozāmo līdzekļu finansēšanu, transporta līzingu, overdraftu, kredītu jauniem uzņēmējiem bez ķīlas un citus.

1) Patēriņa kredīts

 Patēriņa kredīts ir īstermiņa aizdevums. Patēriņa kredīta mērķis ir apmierināt iedzīvotāju vajadzības vai īstenot vēlēšanas. Šī kredīta subjekti ir fiziskas personas, objekts ir nauda vai prece. Tas var būt atpūtas brauciens, sadzīves tehnikas iegāde, mācību vai medicīnisku pakalpojumu apmaksa, pirmās iemaksas veikšana jauna mājokļa vai automašīnas iegādē, mājokļa remonts, kā arī citi mērķi. Vairumā gadījumu kredīts tiek piešķirts bez nodrošinājuma. Kā būtiskāko kredīta piešķiršanā banka vērtēs Jūsu ikmēneša ienākumu apjomu un stabilitāti.

Patēriņa kredīta termiņš bankās svārstās no 3 līdz 60 mēnešiem.[1] Tas atkarīgs no tā, cik lielu ikmēneša maksājumu Jūs varat atļauties. Jo ilgāks ir kredīta atmaksas termiņš, jo mazāki ir ikmēneša maksājumi. Patēriņa kredītam ir daudz plusu, bet tomēr ir ļoti svarīgs mīnus – kredīta procenti, kas palielina vajadzīgas preces vērtību.

2) Studentu kredīti

Studentu kredītus var apskatīt no dažādam pusēm. Pirmkārt, studentu kredīti var būt ar valsts galvojumu, un arī var būt par komerckredītiem. Otrkārt, studentu kredīti dalās uz studiju kredītu un studējoša kredītu.

¾ Studentu kredīti ar valsts galvojumu.

Studentu kredīti ar valsts galvojumu nozīmē, ka students saņem kredītu no valstis. Latvijā katru gadu bankas iesaistās sacensības lai saņemtu tiesības izdod kredītu ar valsts galvojumu. Uzvar tā banka, kas piedāvā izdevīgākus noteikumus.

Studiju kredīts ar valsts galvojumu paredzēts studiju maksas segšanai. Tas nepārsniedz augstskolas noteikto studiju maksu un valsts noteikto maksimālo studiju kredīta apmēru. Šī kredīta atmaksa notiek pēc 12 mēnešu laika pēc studijas beigšanu, ja students nepabeidz studijas, un pārtrauc tās, tad atmaksa notiek pēc viena mēneša laika pēc studiju pārtraukumu. Studiju laikā un laikposmā, šī kredīta procentu likme ir 0%. Sākot kredīta atmaksu, būs jāmaksā kredītlīguma noslēgšanas gadā izsolītā bankas procentu likme, bet ne vairāk kā 5% gadā no atlikušās studiju kredīta summas.

Studējošā kredīts ir paredzēts studenta iztikas izdevumu segšanai. To var saņemt pilna laika (dienas nodaļas) studējošie. Kredīta apmērs vienam studējošajam nepārsniedz 120 latu mēnesī. Kredīts tiek izmaksāts katru mēnesi (izņemot jūliju un augustu) uz studentu kontu. Studējošā kredīta procentu likme ir kredītlīguma noslēgšanas gadā izsolītā bankas procentu likme, bet ne vairāk kā 5% gadā. Procenti par šo kredītu ir jāmaksā katru mēnesi. Tāpēc banka regulāri šo summu ieturēs no studenta konta.[2]

¾ Studiju komerckredīts (bez valsts galvojuma)

Studiju kredīts paredzēts mācību maksas segšanai gan pilna, gan nepilna laika studentiem. Bankas piedāvā segt līdz pat 100% no Tavas studiju maksas bez valsts galvojuma.

Studējošā kredīts ir paredzēts studenta ikdienas izdevumu segšanai – transporta izdevumiem, dienesta viesnīcu apmaksai, grāmatu iegādei un citu izdevumu segšanai. Šis kredīts tiek izmaksāts katru mēnesi (izņemot vasaras mēnešus jūliju un augustu).[3]

Studiju komerckredīts atšķiras no studiju kredīta ar valsts galvojumu procentu maksāšanā. Studiju komerckredītam ir katra mēnesī procenti, kas jāatmaksā studiju laikā, it kā par šī kredīta izmantošanu.

3) Hipotekārais kredīts

Hipotekārais kredīts ir ilgtermiņa aizdevums, kas tiek nodrošināts ar nekustamā īpašuma ķīlu (tas var būt arī nekustamais īpašums, kuru vēlaties iegādāties vai būvēt). Hipotekārais kredīts galvenokārt paredzēts mājokļa iegādei, labiekārtošanai, remontam un būvniecībai, kā arī citu lielāku pirkumu apmaksai. Tā kā kredīts tiek nodrošināts ar aizņēmēja īpašumu, bankai ir tiesības uz īpašuma daļu. Brīdī, kad kredīts tiks pilnīgi apmaksāts, viss nekustamais īpašums piederēs tikai aizņēmējam.

Hipotekāro kredītu izsniedz uz noteiktu laiku. Ir bankas, kas kredītu izsniedz līdz pat 40 gadiem. Kredīta termiņš ir atkarīgs no tā, cik lielu ikmēneša maksājumu aizņēmējs var atļauties. Jo ilgāks ir kredīta atmaksas termiņš, jo mazāki ir ikmēneša maksājumi.

Hipotekāra kreditēšana ir reģistrēta likumdošanas līmenī, bet katra banka piedāvā savus nosacījumus. Hipotēku noformēšanas procedūra ir diezgan nogurdinoša un ilgstoša. Lai to noformētu ir nepieciešams novirzīt maksājumus par bankas pakalpojumiem, atrast atbilstošu īpašumu, īstenot apdrošināšanas un īpašuma novērtēšanas procedūras, un visbeidzot noslēgt līgumu par hipotekāro kredītu.[4]

Galvenais trūkums hipotekārā kredītā ir ‘’pārmaksātie’’ procenti, tie var sasniegt 100%, vai pat vairāk, ņemot vērā slēptās bankas maksas un komisijas. 

Hipotekārais kredīts iekļauj sevī kredītu mājokļa būvniecībai.

Būvniecībai paredzētais kredīts dod iespēju uzcelt pašam savu mājokli. Par kredīta nodrošinājumu var kalpot vēl tikai topošais mājoklis (tā nākotnes vērtība) ar zemes gabalu, uz kura vēlaties to uzbūvēt, vai kāds cits nekustamais īpašums. Kredīts tiks izsniegts pa daļām saskaņā ar paveiktajiem būvdarbiem un tāmi, turklāt bankas piedāvā izdevīgus nosacījumus - būvniecības laikā aizņēmējam jāatmaksā tikai procenti, bet pamatsummas atmaksu tikai pēc būvniecības pabeigšanas.

Hipotekāro kredītu var arī pārkreditēt. Tā ir iespēja refinansēt savu esošo kredītu uz jauniem un labākiem noteikumiem (piemēram, zemāku procentu likmi), ko piedāvā cita banka. Tas nozīmē, ka tiek dzēsts esošais kredīts un noformēts jauns kredīts citā bankā.

Īpašuma nodrošināšana.

Iegādājoties īpašumu ar hipotekāro kredīta, īpašums jāapdrošina par summu, kas nav mazāka par izsniegtā kredīta summu. Apdrošināšana nepieciešama, lai situācijās, kad ar īpašumu notiek kāds nelaimes gadījums, Jums būtu garantija, ka nepaliksiet bez dzīvesvietas un ar nenokārtotām kredīta saistībām.

4) SMS kredīts

SMS kredīts ir īstermiņa aizdevums. Lai saņemtu sms kredītu vajag sūtīt pieprasījumu ar mobilo tālruņa īsziņas palīdzību. Pieprasīta summa īsā laikā būs pārskaitīta uz aizņēmēja bankas kontu. Kredīta saņemšanai nav vajadzīgi iesniegt jebkādus dokumentus vai izziņas.[5]

5) Ātrais kredīts

Ātrais kredīts paredzēts steidzamu un neplānotu izdevumu segšanai. Ātrais kredīts ir ļoti līdzīgs sms kredītam. Atšķiras ar to, ka kredītu var saņemts internetā, bet arī bez ķīlas un papildiem dokumentiem.[6]

6) Iespēju kredīts

Iespēju kredīts ir ilgtermiņa aizdevums, kas galvenokārt paredzēts automašīnas vai nekustamā īpašumā iegādei, komercdarbības uzsākšanai, kā arī citas ieceres realizācijai. Kā kredīta nodrošinājums var kalpot, piemēram, nekustamais vai kustamais īpašums, taču katrā bankā nosacījumi var būt atšķirīgi.[7]

7) Auto līzings

Auto līzings ir automašīnas pirkšana kredītā. Bet ir divi veidi tā kredīta ņemšanā un maksāšanā: finanšu un operatīvais līzingi.

Finanšu līzings ir līzinga veids, kura laikā klients ar ikmēneša maksājumiem sedz visu automašīnas vērtību, pēc tam kļūstot par tās īpašnieku. Tas nozīmē, ka banka vai līzinga kompānija iegādājas klienta izvēlēto automašīnu, iegūstot uz to īpašuma tiesības un nodod to klienta lietošanā. Līzinga perioda laikā klients pilnībā sedz automašīnas vērtību, kā arī maksā aprēķinātos procentus. Līzinga termiņa beigās klients ir izpircis automašīnu 100% apmērā, un tā tiek pārreģistrēta uz klienta vārda. [8]

Galvenā atšķirība no operatīvā līzinga ir tā, ka līzinga termiņa beigās automašīna nonāks klienta īpašumā un tiks pārreģistrēta uz klienta vārda. Finanšu līzings ir populārākais no līzinga veidiem. Šādu līzingu parasti izvēlas klienti, kuri vēlas iegūt automašīnu savā īpašumā un lietot to ilgi. Salīdzinot ar operatīvo līzingu, par šo līzingu nāksies maksāt lielākus ikmēneša maksājumus.

Operatīvais līzings salīdzināms ar ilgtermiņa nomu. Līzinga perioda laikā klients maksā nomas maksu, kas veidojas kā starpība starp automašīnas iegādes vērtību un noteikto atlikušo vērtību. Lielākoties tie ir 30 – 40 % no jauna auto vērtības. Tas nozīmē, ka banka vai līzinga kompānija iegādājas klienta izvēlēto automašīnu un nodod to klienta lietošanā līdz noteiktam termiņam. Šajā laikā klients veic līzinga maksājumus, izmaksājot automašīnas amortizācijas (nolietojuma) vērtību. Operatīvā līzinga gadījumā automašīna pēc līzinga perioda beigām nepāriet klienta īpašumā. Beidzoties līguma periodam, klients var automašīnu izpirkt par tās atlikušo vērtību vai arī atdot to atpakaļ pārdevējam.[9]

Atlikusī automašīnas vērtība tiek noteikta saskaņā ar vienošanos starp banku vai līzinga kompāniju, klientu un automašīnas pārdevēju, pamatojoties uz otrreizējā tirgus attīstību, automašīnas veidu, to tehnisko stāvokli un citiem faktoriem.

Šādu līzingu parasti izvēlas klienti, kuriem ir svarīgs pēc iespējas mazāks līzinga ikmēneša maksājums un arī tie, kuri vēlas braukt ar pēc iespējas jaunāku automašīnu. Līzinga termiņam beidzoties, automašīnu iespējams nodot atpakaļ pārdevējam un noformēt jaunu līzingu jaunākai automašīnai.

8) Overdrafts

Overdrafts ir iepriekš saskaņota kredītlīnija jeb aizņēmuma tiesības, kuras klients var izmantot, veicot maksājumus vai veicot izmaksas no savas tekošā kontā. Procenti par overdraftu tiek aprēķināti par katras dienas kredīta atlikumu pēc iepriekš noteiktās likmes virs bankas noteiktās bāzes likmes. Overdrafta limits tiek noteikts, izvērtējot aizņēmēja ikmēneša ienākumu apjomu. Parasti overdrafts tiek piešķirts uz laiku, kas nepārsniedz 30 dienas. Ja esat izmantojuši overdraftu, tas tiks dzēsts tiklīdz Jūsu kontā tiks ieskaitīts kāds maksājums (piemēram, darba alga).[10]

9) Investīciju kredīts

Investīciju kredīts ir ilgtermiņa aizdevums uzņēmumiem, kas ir paredzēts jaunu biznesa projektu uzsākšanai, iekārtu un transporta līdzekļu iegādei, kā arī nekustamā īpašuma iegādei, celtniecībai un remontam.[11] Investīciju kredītam ir nepieciešams nodrošinājums.

10) Apgrozāmo līdzekļu finansēšana

Kredīts apgrozāmo līdzekļu finansēšanai.

Šis ir īstermiņa aizdevums uzņēmumiem, kas palīdz palielināt ražošanas apjomus, uzsākt jaunas preču grupas pārdošanu, apmierināt strauji pieaugošo pieprasījumu pēc sezonas precēm (ziemas vai vasaras preces; svētku periodā, piemēram, Ziemassvētkos utt.), kā arī iespēju saņemt finansējumu preču krājumu iegādei. Kredīts ļauj uzņēmumam palielināt ne tikai apgrozījumu, bet arī peļņu.[12]

11) Transporta līzings

Bankas var piedāvāt uzņēmumiem ne tikai auto līzingu, kas bija jau aprakstīts šajā nodaļā, bet arī komerctransporta līzingu.

Komerctransporta līzings paredzēts uzņēmumiem, kuri plāno iegūt lietošanā komercdarbībai paredzētus transporta līdzekļus (kravas automašīnas, vilcējus, piekabes, autobusus, kravas un pasažieru mikroautobusus, u. c. specializētu tehniku, kas paredzēta komercdarbības veikšanai).[13] Tāpat kā auto līzings, komerctransporta līzings dalās uz finanšu līzingu (iegūstot uz to transportu īpašumu tiesības) un operatīvo līzingu (transporta lietošanas laiks ir ierobežots). Vēl bankas piedāvā uzņēmumiem pilna servisa līzingu. Tās nozīmē, ka uzņēmums iegūst transporta līdzekli savā īpašuma ar priekšrocībām. Tie ir civiltiesiska apdrošināšana, vadītāja un pasažiera apdrošināšana, automašīnas reģistrēšana, ikgadējās transporta līdzekļa nodevas un tehniskās apskates izmaksas segšana un citi. Izmaksas, kas rodas izmantojot papildu atrunātos pakalpojumus, uzņēmums apmaksā pakāpeniski, tās tiek pievienotas ikmēneša līzinga maksājumam. Kaut arī pilna servisa līzinga mēneša maksājums ir lielāks par finanšu un operatīvā līzinga maksājumiem, tas piedāvā virkni ērtību.

12) Faktorings

Faktorings ir apgrozāmo līdzekļu kreditēšana pret debitoru parādiem. Pēc būtības tas ir pakalpojums, kas radīts uzņēmumu naudas plūsmas uzlabošanai un kura pamatā ir naudas prasījuma (debitora parāda) nodošana faktoringa uzņēmumam, saņemot tūlītēju apmaksu. Tādejādi faktorings dod iespēju bez tiešas garantijas saņemt finansējumu, kura vienīgā "ķīla" ir debitoru parāds jeb līdzekļi, kas jāsaņem no pircējiem. Faktorings ir regresīvs un neregresīvs, atšķirība ir finanšu aģenta zaudējums, ja nebūs iespējams saņemt summu pilnā apmērā no aizņēmēja. Faktorings ir iekšējais un ārējais, atkarīgi no dalībnieku atrašanās vietās.[14]


[1] http://www.kreditiem.lv/lv/privatpersonam/paterina_kredits/

[2] http://www.kreditiem.lv/lv/privatpersonam/studentu_krediti/stud_ar_valsts_galvojumu/

[3] http://www.kreditiem.lv/lv/privatpersonam/studentu_krediti/studejosa_kredits/

[4] http://www.kreditiem.lv/lv/privatpersonam/hipotekarais_kredits/hipotekarais/

[5] http://www.kreditiem.lv/lv/privatpersonam/sms_kredits/

[6] http://www.kreditiem.lv/lv/privatpersonam/atrais_kredits/atrais_kredits_icredit/

[7] http://www.kreditiem.lv/lv/privatpersonam/iespeju_kredits/

[8] http://www.kreditiem.lv/lv/privatpersonam/auto_lizings/finansu_lizings/

[9] http://www.kreditiem.lv/lv/privatpersonam/auto_lizings/operativais_lizings/

[10] ‘’Bankas noguldījumi un aizdevumi, to raksturojums un kontrole’’ Ilona Briede, Rita Liepiņa

[11] http://www.swedbank.lv/pakalp/jr_5_1_3.php

[12] http://www.swedbank.lv/pakalp/jr_5_1_2.php

[13] http://www.kreditiem.lv/lv/uznemumiem/transporta_lizings/auto_lizings/?ln=2

[14] http://www.llda.lv/faktorings/kas.html