7.1. Kredīta veidi. Lētākā kredīta izvēles kritēriji

Šis atbalsta materiāls skolotājiem ir izveidots saskaņā ar standarta Biznesa ekonomikas pamati prasībām.

Gatavojoties stundām, skolotāji varēs izmantot šo materiālu gan prezentāciju sagatavošanai, gan tēmas mutiskajam izklāstam, gan audzēkņu zināšanu pārbaudei, izmantojot sagatavotos jautājumus no sadaļas „pārbaudi sevi pats”. Atbildes uz uzdotiem jautājumiem ir sniegtas tēmas izklāstā. 

Tēmas saturs ir izveidots tā, ka audzēkņi pēc tēmas apgūšanas zinās kredīta būtību, banku kredītu veidus, kas ir kredīta procentu likme, varēs no vairākām iespējām izvēlēties lētāko kredītu.

Īpaša uzmanība ir pievērsta terminu definīcijām. Ja literatūrā ir atrodamas dažādas terminu definīcijas, tad tās visas ir sniegtas, lai skolotājs varētu izvēlēties audzēkņu sagatavotības līmenim, kā arī stundas mērķim piemērotākās definīcijas.

Piemērs, kas ir sniegts tēmas nobeigumā, ļauj izrēķināt, kuras bankas kredīta piedāvājums ir izdevīgāks klientiem – fiziskām personām.

Tēmas loģiskais turpinājums ir sniegts 20.3. tēmā.

Tēmas nobeigumā ir atrodams kopsavilkums.