1.11. Ražošanas resursu, ražošanas faktoru, preču (pakalpojumu) un naudas plūsmas modelis (savstarpējo attiecību sistēma)

1.11.5. Jautājumi - pārbaudi sevi pats!

1.      Kas ir ražošana un ražošanas resursi?

2.      Kāpēc īpaši nozīmīgs ir kapitāls?

3.      Kuru resursu nozīme mūsdienās pieaug?

4.      Kādi ir ražošanas resursi un kas ir ražošanas potenciāls?

5.      Ko raksturo ražošanas jauda un ko nosaka?

6.      Kā dala ražošanas resursus?

7.      Kas ir zeme, kapitāls, darbaspēks, uzņēmējspējas un informācija?

8.      Kas ir ražošanas faktori?

9.      Kas ir darba ražīgums?

10.  Kā veidojas no ražošanas resursiem ražošanas faktori?

11.  Kā visi ražošanas faktori (vai ražošanas resursi) katrā dotajā laika momentā ir ierobežoti attiecībā pret prasībām?

12.  Raksturojiet cilvēku kā ražošanas faktoru

13.  Kādi var būt ienākumu veidi?

14.  Kas ir naudas līdzekļi un naudas plūsma?

15.  Kas ir aprite un kas ir kapitāla aprite?

16.  Raksturojiet apriti starp mājsaimniecībām un uzņēmumiem.