Riņķis un daudzstūris mākslā, dabaszinātnēs un matemātikā. Skolotāja atbalsta materiāls.

Skolotājam izmantojamie materiāli - uzdevumi, darba lapas, vizuālie materiāli.

2.stunda. Četrstūru elementu aprēķināšana.

2.uzdevums.

Veicot uzdevumu, skolēni:

  • atkārtos četrstūru veidus;
  • izveidos dažādu četrstūru modeļus, izmantojot to galvenās pazīmes.

 

Ieteikumi skolotājam.

  • Uzdevumu var piedāvāt veikt pāros. Tas attīstītu sadarbības prasmes, kā arī skolēni viens otram palīdzētu atcerēties dažādo četrstūru veidus un pazīmes.
  • Var skolēniem piedāvāt jau sadalītu kvadrātu. Viņi var praktisko darbu nodarbībās izveidot šādus kvadrātus no plastikāta, koka u.c.materiāliem.
  • Stundas gaitā piedāvājiet atrisināt vēl citus aprēķina uzdevumus, kuros jāizmanto pamatskolā apgūtās zināšanas par daudzstūriem vai sakarības trijstūros.

 

Uzdevums.

Sagrieziet kvadrātu tādās daļās, kā parādīts zīmējumā. Daļas sajauciet un pēc tam izveidojiet:

a)      tādu pašu kvadrātu;

b)      taisnleņķa vienādsānu trijstūri;

c)      taisnstūri, kas nav kvadrāts;

d)     paralelogramu, kas nav taisnstūris;

e)      trapeci.

 

 

3.uzdevums.

Veicot uzdevumu, skolēni:

  • skolēni izmantos sakarību taisnleņķa trijstūrī, aprēķinot kvadrāta elementus;
  • risinās kvadrātvienādojumu un izvērtēs tā saknes atbilstoši uzdevuma nosacījumiem;
  • veiks skaitļa noapaļošanu.

 

Uzdevums.

1.kursa audzēkne Gita izveidoja kvadrātveida torti, kuras diagonāles garums iznāca par 15cm garāks nekā tortes malas garums. Gitai ir mācīts, ka 5 cm2 tortes noklāšanai ar krēmu, nepieciešams saputot 70g saldā krējuma. Cik gramu saldā krējuma Gitai nepieciešams saputot šai tortei?