Riņķis un daudzstūris mākslā, dabaszinātnēs un matemātikā. Skolotāja atbalsta materiāls.

Skolotājam izmantojamie materiāli - uzdevumi, darba lapas, vizuālie materiāli.

1.stunda. Riņķi un daudzstūri – mākslas, dabaszinātņu un matemātikas objekti.

1.uzdevums.

Veicot uzdevumu, skolēni:

 • saskata riņķa līnijas, riņķa un daudzstūru lietojumu mākslā, arhitektūrā un dabā;
 • izmanto IT informācijas iegūšanai un prezentācijas veidošanai;
 • prezentē savu darbu;
 • veido jautājumus par atbilstošo tematu.

 

Ieteikumi skolotājam.

 • Tā kā skolēniem ir nepieciešamās priekšzināšanas par daudzstūriem un riņķiem no pamatskolas, viņi patstāvīgi var veidot prezentāciju. Temats - Riņķis un daudzstūris mākslā, dabaszinātnēs un matemātikā.
 • Ierosmei stundu var iesākt ar filmu „Matemātika mākslā”
 • Skolēni sadalās grupās pa 3.Katrai grupai cits uzdevums.
 • Uzdevumu grupām skolotājs demonstrē, izmantojot vizuālo materiālu.
 • Klasē izveidosies kopīga prezentācija ar 18 slīdiem, kurus skolēni jau pirms stundas var sakārtot vienā prezentācijā un katra grupa komentē savus slīdus. (skolotājs, uzdodot uzdevumu var ar skolēniem vienoties par vienotu noformējumu – fontiem, fonu, stilu, tad darbs izskatīsies vēl viendabīgāks).
 • Vērojot citas grupas prezentācijas, katram skolēnam iz jāuzraksta viens jautājums katrai grupai par atbilstošo tematu. Dažus no jautājumiem katrai grupai lūdz uzdot. Skolotājam būtu jāseko līdzi, lai katrs skolēns kādai grupai būtu uzdevis savu jautājumu.
 • Stundas beigās skolotājs apkopo idejas no skolēnu stāstītā un veic kopsavilkumu, uzsvērdams, ka, lai veiksmīgi izmantotu riņķi un daudzstūri:

-          jāuzzina vairāk īpašību un sakarību katrā no šīm figūrām;

-          jāzina kopsakarības šīm figūrām;

-          jāsaprot dažas likumsakarības, kas saista šīs figūras.

Tas arī ir temata galvenais uzdevums:

-          izmantot zināšanas par trijstūri, lai labāk iepazītu daudzstūrus;

-          iepazīt dažādus leņķus riņķī, lai varētu pētīt riņķa un daudzstūru savstarpējās likumsakarības.

 

 


Vizuālais materiāls demonstrēšanai skolēniem

Riņķis un daudzstūris mākslā, dabaszinātnēs un matemātikā

 

Katrai grupai:

 

1) jāizveido Power Point prezentācijas 2 slīdus, atrodot, jūsuprāt, visraksturīgākos piemērus savam uzdevumam.

1.grupa. Riņķis mākslā.

2.grupa. Riņķis dabaszinātnēs.

3.grupa. Riņķis matemātikā.

4.grupa. Daudzstūri mākslā.

5.grupa. Daudzstūri dabaszinātnēs.

6.grupa. Daudzstūri matemātikā.

 

2) jāsagatavo stāstījumu (apm.3 min.), atbildot uz jautājumiem:

·       Kāpēc figūru izmanto mākslā, dabaszinātnēs un matemātikā (dabas objektiem šāda forma, palīdz uzskatāmi attēlot, piem., trigonometriskais riņķis, vizuāli skaisti, ekonomiski izdevīgas formas, piem., regulārs sešstūris utt.). skolēniem jāmin konkrēti piemēri un jāilustrē savs stāstījums.

·       Kas būtu svarīgi uzzināt par doto figūru, lai varētu to efektīvi izmantot praksē, sadzīvē, zinātnē, mākslā, būvniecībā ...