I. Gorbāns. E-mācību vides MOODLE instalēšana, administrēšana, uzturēšana

I. Gorbāns. E-mācību vides MOODLE instalēšana, administrēšana, uzturēšana (e-grāmata informātikas skolotājiem, MOODLE menedžeriem, skolu datortīklu administratoriem)