20.7. Valūtas kurss, aprēķini valūtas maiņas darījumos (valūtas pirkšana, pārdošana)

20.7.5. Jautājumi – pārbaudi sevi pats

  1. Kas ir valūta?
  2. Kas ir rezerves valūta?
  3. Kā valūtas kursu ietekmē spekulatīvā darbība?
  4. Kādi ir trīs valūtas veidi?
  5. Kura ir kotācijas valūta?
  6. Ar ko atšķiras tiešais valūtas kurss no netiešā valūtas kursa?
  7. Minēt vienu piemēru tiešajai kotēšanai vai netiešajai kotēšanai?
  8. Nosauciet valūtas kursa ietekmējošos faktorus?
  9. Izskaidrojiet formulu MV = Py?
  10. Kā valūtas kursu ietekmē inflācijas prognozes?