20.7. Valūtas kurss, aprēķini valūtas maiņas darījumos (valūtas pirkšana, pārdošana)

20.7.4. Kopsavilkums

Mūsdienu ekonomikā ir izveidojusies situācija, ka neviena valsts nevar efektīgi saimniekot bez ārējiem tirdzniecības sakariem.

Tā kā pārsvarā katrai valstij ir sava nacionālā valūta, tad, lai varētu valstis savā starpā veikt saimnieciskos darījumus, tām ir nepieciešams noteikt kura valūta būs tā, kurā tiks veikti norēķini.

Tajās valstīs, kur procentu likmes būs lielākas, valūtas kursi būs augstāki tādēļ, ka tādā veidā tiks pievilināts ārvalstu investoru kapitāls un tiks veicinātas investīcijas valstī.

Spekulatīvai darbībai valūtas kurss funkcionē kā papildus peļņas gūšanas objekts.

 Valsts var ar likumu aizliegt valūtas tirgu un spekulācijas ar nacionālo valūtu, nosakot savas monopoltiesības tirdzniecībā ar valūtu.

Valūtas vienmēr tiek tirgotas pāros kas nozīmē, ka vienas valūtas cena (bāzes valūta)  tiek noteikta otras valūtas vienībās (kotācijas valūta).

Finansiālo rezultātu no valūtu operācijām (valūtu maiņas darījumiem) izsaka valūtas pāra otrajā valūtā.