20.6. Darba algu formas un neto darba algas aprēķināšana

20.6.7. Jautājumi – pārbaudi sevi pats

1.            Kas ir darba samaksa?

2.            Ko ietver darba samaksa?

3.            Nosauciet dažas darba algas definīcijas!

4.            Ar ko darba alga atšķiras no darba samaksas?

5.            Kas ir minimālā darba alga, un cik liela tā ir Latvijā?

6.            Kādas darba algas formas ir minētas Latvijas Darba likumā?

7.            Kādi ir laika darba algas trūkumi un priekšrocības?

8.            Kādi ir akorda darba algas paveidi?

9.            Kādi ir akorda darba algas trūkumi un priekšrocības?

10.        Kas ir bruto un neto darba alga?

11.        Kādus ieturējumus, neskaitot nodokļus, atskaita no bruto darba algas?

12.        Kā aprēķina bruto darba algu laika darba algas un akorda darba algas gadījumos?

13.        Kādi ir neto darba algas aprēķināšanas soļi?

14.        Cik liela ir iedzīvotāju ienākuma nodokļa likme?

15.        Vai cilvēkam, kurš strādā bez algas nodokļa grāmatiņas un kuram ir divi mazi bērni, tiks piemēroti atvieglojumi par apgādājamiem?