20.6. Darba algu formas un neto darba algas aprēķināšana

20.6.6. Kopsavilkums

Darba samaksa ietver:

·         darba algu;

·         piemaksu par papildu paveiktu darbu (tās apmēru nosaka darba līgumā vai koplīgumā);

·         piemaksu par darbu īpašos apstākļos (tās apmēru nosaka darba līgumā vai koplīgumā);

·         piemaksu par nakts darbu (tai jābūt ne mazāk kā 50% no darbiniekam noteiktās stundas vai dienas algas likmes);

·         darba līgumā vai koplīgumā noteiktās piemaksas;

·         prēmijas;

·         cita veida atlīdzību saistībā ar darbu. 

Neto darba alga - alga, kas tiek aprēķināta, no bruto darba algas atņemot valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, ko maksā strādājošie, iedzīvotāju ienākuma nodokli un citus ieturējumus.

Neto darba algas aprēķināšanā ir šādi soļi:

1. Aprēķina valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu darba ņēmēja daļu (tie ir 9% no aprēķinātas bruto darba algas; ja darba ņēmējs ir sasniedzis vecumu, kas dod tiesības uz valsts vecuma pensiju: 7,70%; ja darba ņēmējs ir izdienas pensijas saņēmējs vai invalīds: 8,34%);

2. Aprēķina apliekamo ienākumu, no bruto algas atskaitot:

·         aprēķināto valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu darba ņēmēja daļu;

·         darbiniekiem, kas iesnieguši attiecīgajā darba vietā algas nodokļa grāmatiņu, neapliekamo minimumu (Latvijā šobrīd tas ir 35 LVL);

·         atvieglojumus par nodokļu grāmatiņā uzrādītiem apgādājamiem (par katru 63 LVL).

3. Aprēķina algas jeb iedzīvotāju ienākuma nodokli, kas Latvijā ir 26% no 2. punktā aprēķinātā apliekamā ienākuma;

4. Aprēķina neto darba algu, no bruto darba algas atskaitot valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (darba ņēmēja daļu; 9%) un iedzīvotāju ienākuma nodokli (algas nodokli)- 26%.