20.6. Darba algu formas un neto darba algas aprēķināšana

20.6.4. Akorda darba alga

Akorda darba alga:

·         alga, kas tiek maksāta par noteikta darba apjoma veikšanu. [2]

Akorda jeb gabalalgai var būt paveidi:

·         gabalalga ar garantētu minimumu (darba devējs garantē darbiniekam noteiktu darba samaksu neatkarīgi no padarītā darba daudzuma, bet, ja darbinieks padara vairāk, tad viņš saņem samaksu atbilstoši veiktā darba apjomam);

·          premiālā (paredz prēmijas par iepriekš noteiktiem kvalitatīviem vai kvantitatīviem rādītājiem);

·         Progresīvā (paredz samaksas palielināšanu, ja tiek palielināts darba apjoms);

·         Regresīvā (paredz diferencētu darba samaksu; turklāt, ja saražoto izstrādājumu skaitu palielina, pārsniedzot noteikto normu, samaksa par izstrādājumiem virs šīs normas samazinās).   [2]

Akorda darba algas formas priekšrocības:

·         strādniekam, labi strādājot, ir iespējas vairāk nopelnīt;

·         strādnieku stimuls saņemt lielāku algu paaugstina darba ražīgumu. [2]

Trūkums: intensīvais darbs ne vienmēr nodrošina labu izstrādājumu kvalitāti. [2]