20.6. Darba algu formas un neto darba algas aprēķināšana

20.6.2. Minimālā darba alga

Darba algas pamatā ir minimālā darba alga, kas, kā noteikts Latvijas Darba likumā, nedrīkst būt mazāka par 180 latiem pirms nodokļu ieturēšanas.

Minimālā darba alga ir:

·         pati zemākā mēneša atlīdzība, ko darbinieks regulāri saņem par paveikto darbu; [10]

·         valstī noteikta minimālā mēneša darba alga normālā darba laika ietvaros konkrētajā laika periodā; [11]

·         zemākais legālās mēneša bruto darba algas apmērs pilna darba laika ietvaros saskaņā ar Latvijas Darba likuma 61. pantu.

Minimālā stundas tarifa likme nodarbinātajiem ir 1,083 latu, bet pusaudžiem un darbiniekiem, kuri pakļauti īpašam riskam un kuriem normālais darba laiks ir septiņas stundas dienā un 35 stundas nedēļā, minimālā stundas tarifa likme nedrīkst būt zemāka par 1,239 latu; to nosaka „Noteikumi par minimālo mēneša darba algu un minimālo stundas tarifa likmi”.

Minimālās darba algas apmēru Latvijas teritorijā, izvērtējot konkrēto ekonomisko situāciju valstī, nosaka Labklājības ministrija sadarbībā ar vairākām citām valsts institūcijām; saskaņoto minimālās darba algas apmēru un ieviešanas datumu izskata Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes sēdē. Par nepieciešamiem minimālās darba algas grozījumiem Ministru kabineta noteikumos Finanšu ministrija izstrādā  tiesību aktu projektus un noteiktā kārtība iesniedz tos izskatīšanai Ministru kabinetam. [8]