20.6. Darba algu formas un neto darba algas aprēķināšana

Šis atbalsta materiāls skolotājiem ir izveidots saskaņā ar standarta Ekonomika  prasībām.

Gatavojoties stundām, skolotāji varēs izmantot šo materiālu gan prezentāciju sagatavošanai, gan tēmas mutiskajam izklāstam, gan audzēkņu zināšanu pārbaudei, izmantojot sagatavotos jautājumus no sadaļas „pārbaudi sevi pats”. Atbildes uz uzdotiem jautājumiem ir sniegtas tēmas izklāstā.

            Materiāls ir izveidots tā, ka audzēkņi pēc tēmas apgūšanas zinās darba algas veidus, kādus nodokļus ietur no darba algas.

            Materiāls satur piemērus, ar kuru palīdzību var ilustrēt tēmas jautājumus un aprēķināt neto darba algu.

Tēmas nobeigumā ir atrodams kopsavilkums.