20.5. Darba ražīgums un tā loma uzņēmuma produktivitātes paaugstināšanā

20.5.7. Izmantotās literatūras un avotu saraksts

1.      Škapars, R. Mikroekonomika. Rīga: 1998, 12.lpp.

2.      Interneta resurss: http://www.b2binfo.lv/lat/interesantas_temas/?doc=527

3.      Interneta resurss: http://www.kvestnesis.lv/body_print.php?id=164424

4.      Interneta resurss: fizmati.lv/resursi/macibu_materiali/parejie.../bakalaurs.doc

5.      Interneta resurss: www.fizmat.lv

6.      Interneta resurss: www.uzdevumi.lv

7.      Interneta resurss: http://www.doclist.ru/slovar

8.      Interneta resurss: http://lv.wikipedia.org/wiki/Produktivit%C4%81te

9.      Interneta resurss:http://cilvekresursi.lv/2009/03/25/darba-efektivitate-un-produktivitate/

10.  Interneta resurss: ru.wikipedia.org

11.  Interneta resurss: www.bank.lv

12.  Interneta resurss: http://plikomania.pl/studia/688-pojecie-i-mierniki-wydajno-ci-pracy.html?language=lv