20.5. Darba ražīgums un tā loma uzņēmuma produktivitātes paaugstināšanā

20.5.6. Jautājumi – pārbaudi sevi pats

1.      Kas ir darba ražīgums?

2.      Kas ir produktivitāte?

3.      Kā var aprēķināt darba ražīgumu?

4.      Kādi ir darba ražības veidi?

5.      No kā ir atkarīgs darba ražīgums?

6.      Kādi ir darba ražīguma ietekmējošie faktori?

7.      Kas veicina darba ražīguma pieaugumu?

8.      Kādi ir darba ražīguma samazināšanas iemesli?

9.      Kā var aprēķināt produktivitāti?

10.   Kā var paaugstināt produktivitāti?

11.   Kas nodrošina uzņēmuma darba efektivitāti?

12.   Kāda ir darba ražīguma loma produktivitātes paaugstināšanā?