20.5. Darba ražīgums un tā loma uzņēmuma produktivitātes paaugstināšanā

20.5.5. Kopsavilkums

Darba ražīgums ir noteiktā periodā (piemēram, gadā) saražotās produkcijas apjoms uz vienu valstī vai uzņēmumā nodarbināto.

Produktivitāte ir efektivitātes mērs. To aprēķina kā kopprodukcijas izlaides summu uz katru patērēto resursu vienību.

Darba ražīgumu ietekmējošie faktori           

  • Kvalifikācija/ prasmes

·         Disciplīna/ kārtības noteikumi/

·         Normāls darba

·         Labi sociālie apstākļi

·         Darba vieta

·         Slodze vienam

  • Darba spēka stimulēšanas metodes
  • Skaidra darba funkciju formulēšana

·         Mehanizācija/ tehnoloģiskās iekārtas

·         Darba dalīšana/ specializācija

Faktori, kas veicina darba ražīguma pieaugumu

  •  Izmantotā ražošanas tehnoloģija.
  • Darba organizācija.
  • Darba dalīšana un specializācija.
  • Strādājošo izglītība un kvalifikācija.
  • Stimuli jeb ieinteresētība darbā.