20.5. Darba ražīgums un tā loma uzņēmuma produktivitātes paaugstināšanā

20.5.4. Produktivitāte

Produktivitātes aprēķināšanai izmanto divas vienkāršas un sen zināmas formulas. Pirmā - konkrētās valsts ekonomikā saražotais tiek attiecināts pret ražošanā iesaistīto cilvēku skaitu, un otrā - konkrētajā valstī saražotais preču un pakalpojumu daudzums tiek attiecināts pret ražošanā iesaistīto algām. [11.]

Darba produktivitātes paaugstināšana ir svarīga katrā uzņēmumā, vai nu tas ir mazs ģimenes uzņēmums, vai liela akciju sabiedrība, vai pat valsts iestāde. Jo produktīvāk strādā darbinieki, jo lielāki līdz ar to ir arī uzņēmumu vadītāju un īpašnieku ienākumi, un pašu uzņēmumu peļņa no kuras galu galā iegūst arī paši darbinieki, saņemot dažādas prēmijas. Ir dažādi veidi kā paaugstināt darba produktivitāti, piemēram, pareiza laika plānošana, darba vietas pareiza iekārtošana, veicamo darbu konkrēta formulēšana un precīza sadale, kā arī daudz citi veidi. [12.]

Viens no svarīgākajiem un bieži vien dārgākajiem uzņēmuma resursiem ir darbinieki, kuru darbs būtiski ietekmē uzņēmuma darbības efektivitātes rādītājus. Darbinieki ir sarežģītākais un  grūtāk izprotamais uzņēmuma resurss, jo ir ļoti daudz subjektīvu un objektīvu apstākļu, kas ietekmē viņu darba efektivitāti.

Uzņēmuma darba efektivitāti nodrošina: pārdomāta stratēģija, sakārtota iekšējā vide un darba organizācija, mērķtiecīga un lietderīga resursu izmantošana, saliedēta, lojāla darbinieku komanda, efektīva iekšējā komunikācija.

Jo organizācija ir produktīvāka, jo labākā pozīcijā tā ir, konkurējot ar citām organizācijām. Kad pieaug produktivitāte, ir iespēja maksāt lielākas algas, nepalielinot inflāciju. Šādi vispārīgi pieaug dzīves standarti kopumā. Uzlabot produktivitātes rādītājus, nozīmē vienkārši dabūt ārā vairāk no tā, kas ir ielikts iekšā. Tas nenozīmē paaugstināt saražoto apjomu palielinot tādus resursus kā laiku, naudu, materiālus vai cilvēkus. Tas nozīmē darīt lietas gudrāk. Mūsdienu pasaules prasības ir darīt vairāk, ieguldot mazāk – mazāk laika, mazāk cilvēku, mazāk naudas, mazāk vietas, mazāk resursu kopumā. [9.]

Pastāv cieša sakarība starp produktivitātes līmeni un ražošanas apjomiem, nodarbinātību un darba laiku. Darbaspēka ražīguma līmenis ir tieši proporcionāls ražošanas vai pakalpojumu apjomam, un apgriezti proporcionāls nodarbinātībai un laikam, kas patērēts ražošanai vai pakalpojumu sniegšanai.

Ja produktivitāte pieaug pie konkrētā ražošanas līmeņa, tad samazinās pieprasījums pēc darbaspēka, saglabājot to pašu nodarbinātības līmeni un darba laiku, turpretim darbaspēka produktivitātes pieauguma rezultātā palielinās ražošana.

Izmaiņas darba ražīguma līmenī ir svarīga gan darba devējam, gan sabiedrībai. Tāpēc darba ražīguma pieaugums interesēs gan uzņēmumus, gan darbiniekus. Paaugstinoties darbaspēka ražīgumam, pieaug ražošana, samazinot to izmaksas, tās rezultātā uzņēmums sasniedz lielāku peļņu. [12.]

 

Piemērs

 

Uzņēmumā A trīs darbinieki darba dienā (8 stundās) izgatavo 60 vāzes, bet uzņēmumā B seši strādnieki 200 vāzes. Uzņēmums B saīsina darba dienu par 1 stundu, un saražoto vāžu skaits samazinās līdz 168.

 

Kurā uzņēmumā darba ražīgums ir augstāks?

 

·         Aprēķinam darba ražīgumu uzņēmumā A, izmantojot darba ražīguma aprēķināšanas formulu:

 

Vienādojuma attēls

 

·         Aprēķinam darba ražīgumu uzņēmumā B, kad darbinieki strādāja pilnu darba dienu, t.i., 8 stundas:

 

Vienādojuma attēls

 

·         Aprēķinam darba ražīgumu uzņēmumā B, kad darbinieki strādāja 7 stundas dienā:

 

Vienādojuma attēls

 

Atbilde: Augstāks darba ražīgums ir  strādniekiem uzņēmumā B. viņi katrs stundā var saražot 4 vāzes, tātad stundā par divām vāzēm vairāk nekā strādnieks uzņēmumā A. [6.]