20.3. tēma. Uzņēmuma līdzekļi (aktīvi)

20.3.7. Izmantotās literatūras un avotu saraksts

1.      V. Andžāne, Ievads finanšu grāmatvedībā; Rīga, 2004

2.      J. Zaiceva,Grāmatvedības prakse, Rīga, 2004

3.      Vita Zariņa, Grāmatvedības Sistēma, Rīga 2004

4.      R. Grigorjeva, A. Jesemčika, I. Leibus, A. Svarinska, Finanšu Grāmatvedība, Rīga, 2009