20.3. tēma. Uzņēmuma līdzekļi (aktīvi)

20.3.6. Jautājumi – pārbaudi sevi pats

1.      Kas ir uzņēmuma līdzekļi?

2.      Kāda ir ilgtermiņa ieguldījumu galvenā pazīme?

3.      Kādas apakšgrupās iedala ilgtermiņa ieguldījumus?

4.      Kādas apakšgrupās iedala apgrozāmos līdzekļus?

5.      Kādi līdzekļi ir paredzēti izmantošanai produkcijas ražošanā, pakalpojumu sniegšanā, administrācijas vajadzībām un kuru lietošanas termiņš ilgāks par vienu gadu?

6.      Kādā bilances daļā atrodas uzņēmuma līdzekļi?