20.3. tēma. Uzņēmuma līdzekļi (aktīvi)

20.3.4. Uzņēmuma līdzekļu struktūra

Pamatlīdzekļu (vai plašāk- ilgtermiņa ieguldījumu) un apgrozāmo līdzekļu proporcija ir atkarīga gan no uzņēmējdarbības sfēras, gan uzņēmuma veida.

Piemēram, transporta uzņēmumos jāuztur autoparks, tāpēc PL ir 70% no kopējā kapitāla, turpretī bankās tiek koncentrēti naudas līdzekļi un vērtspapīri — to īpatsvars ir 80%.

Tabula

Atsevišķu uzņēmējdarbības veidu līdzekļu struktūras piemēri

 

Uzņēmējdarbības veids

Līdzekļu struktūra

 

Pamatlīdzekļi

Apgrozāmie līdzekļi

Ražošanas uzņēmumi

50%

50%

Transporta uzņēmumi

70%

30%

Mazumtirdzniecības uzņēmumi

40%

60%

Bankas

5%

95%