20.3. tēma. Uzņēmuma līdzekļi (aktīvi)

20.3.1. Uzņēmuma līdzekļu iedalījums

Uzņēmuma  līdzekļi (aktīvi)  ir līdzekļi, kurus uzņēmums ieguvis savā valdījumā ar nodomu, ka tie dos turpmāku labumu. Līdzekļus atkarībā no tā, cik ilgi paredzēts, ka tie atradīsies uzņēmuma rīcībā, iedala:

1.      Ilgtermiņa ieguldījumos;

2.      Apgrozāmajos līdzekļos.