20.2. Komercdarbības juridiskās formu trūkumi un priekšrocības

20.2.4.Kopsavilkums

 

1.tabula. IK priekšrocības un trūkumi [6.]

Priekšrocības

Trūkumi

Vienkārša dibināšana un vienkārša reģistrācija

Liels risks, jo ir pilna materiālā atbildība

Nav noteikts minimālais pamatkapitāls

Grūti nodalīt personisko naudu no uzņēmuma naudas

Vienkāršota grāmatvedības uzskaite un pārskats- ir iespējams šīs funkcijas veikt bez profesionālā grāmatveža zināšanām

Ierobežotas paplašināšanās iespējas

Spēcīga motivācija, jo uzņēmums pieder vienam cilvēkam (arīdzan SIA var piederēt vienam cilvēkam)

Ierobežoti finansu resursi, jo parasti šo uzņēmumu ienākumi ir nelieli

Īpašnieks vienpersoniski pieņem lēmumus (vienas personas SIA arī ir šāda iespēja)

Ierobežots uzņēmēja cilvēcisko iespēju potenciāls

Darbības konfidencialitāte

Vadītājam ir problemātiski doties atvaļinājumā ,izmantot brīvdienas, apmeklēt kursus un seminārus

Salīdzinoši viegla uzņēmuma pārdošanas procedūra

Vāja konkurētspēja

 

2. tabula. SIA priekšrocības un trūkumi [6.]

Priekšrocības

Trūkumi

Dalībnieki neriskē ar savu personisko mantu, jo ir ierobežota atbildība

Sarežģītāka dibināšana un reģistrācija salīdzinot ar individuālo komersantu (IK)

Apvienojoties ir vieglāk uzsākt biznesu, savākt nepieciešamo kapitālu

Sarežģītāka grāmatvedības kārtošana un uzskaite ( neiztikt bez profesionālu grāmatvežu pakalpojuma)

Dalībnieks var piedalīties tikai ar savu kapitālu- nav obligāti jāpiedalās sabiedrības darbības organizēšanā

Ir nepieciešams minimālais sākuma kapitāls

 Dibinot pamatkapitālu var apmaksāt gan ar naudu, gan ar mantisko ieguldījumu

Ja ir vairāki īpašnieki, viņu rīcības brīvība ir ierobežota

 

3. tabula. AS priekšrocības un trūkumi [6.]

Priekšrocības

Trūkumi

Atbild ar ieguldījumiem AS pamatkapitālā, bet neatbild ar savu mantu

Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību (SIA) ir atviegloti dibināšanas noteikumi salīdzinājumā ar akciju sabiedrību (AS)

Akcionārs var brīvi atsavināt savas akcijas

Valsts nodeva SIA reģistrācijai ir mazāka – 100 latu, valsts nodeva par AS reģistrāciju ir 250 latu.

Publiska kapitāla piesaiste, emitējot jaunas akcijas, ļauj arī vieglāk piesaistīt lielākas investīcijas

SIA dalībniekiem salīdzinājumā ar AS akcionāriem ir arī lielāka ietekme uz sabiedrības pārvaldi

Akciju sabiedrība var izlaist arī konvertējamās obligācijas

SIA ir slēgta sabiedrība, kuras daļas nav publiskās apgrozības objekts. Līdz ar to SIA dalībnieki daudz ciešāk ir saistīti savā starpā un daudz vieglāk var kontrolēt dalībnieku loku nekā tas ir AS.

Likums atstāj pašu AS dibinātāju (akcionāru) ziņā, vai paredzēt AS statūtos, ka vārda akcijas pārdošanai nepieciešama akcionāru sapulces piekrišana un iemeslus, kuru dēļ šo piekrišanu var atteikt, kā arī pirmpirkuma tiesības uz pārdodamo akciju

 

4. tabula. Personālsabiedrības priekšrocības un trūkumi [6.]

Priekšrocības

Trūkumi

Nav jāveido pamatkapitāls, pārvaldes institūcijas (valde, padome) un nav vajadzīgi arī statūti

Pilna atbildība  ar visu savu īpašumu pilnsabiedrību biedriem un komandītsabiedrību komplementāriem.

Nodokļus maksā katrs līgumsabiedrības dalībnieks par savu daļu

Salīdzinoši vienkāršs dibināšanas process

Par sabiedrības pārvaldi var vienoties sabiedrības līgumā

 

Peļņa tiek sadalīta atbilstoši ieguldītajam kapitālam / ieguldījumam