Svetlana Saksonova. Komercdarbības formas. Komercdarbības uzskaites un ražīguma novērtēšanas pamati. (e-grāmata)

Svetlana Saksonova. Komercdarbības formas. Komercdarbības uzskaites un ražīguma novērtēšanas pamati (e-grāmata)

20.1. Komercdarbības juridiskās formas

20.1.3. Jautājumi - pārbaudi sevi pats!

1.      Kas ir komercdarbība?

2.      Kas ir firma?

3.      Kas ir personālsabiedrība?

4.      Kas ir kapitālsabiedrība?

5.      Kādas komercdarbības formas ir paredzētas komerclikumā?

6.      Kas ir individuālais komersants?

7.      Kas ir akciju sabiedrība, sabiedrība ar ierobežotu atbildību, komandītsabiedrība, pilnsabiedrība?