Svetlana Saksonova. Komercdarbības formas. Komercdarbības uzskaites un ražīguma novērtēšanas pamati. (e-grāmata)

Svetlana Saksonova. Komercdarbības formas. Komercdarbības uzskaites un ražīguma novērtēšanas pamati (e-grāmata)

20.1. Komercdarbības juridiskās formas

20.1.2. Kopsavilkums

Komerclikumā ir paredzētas piecas uzņēmējdarbības formas:

·         Individuālais komersants (IK);

·         Pilnsabiedrība (PS);

·         Komandītsabiedrība (KS);

·         Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (SIA);

·          Akciju sabiedrība (AS).