20. Komercdarbības formas. Komercdarbības uzskaites un ražīguma novērtēšanas pamati