15.2. Komercbanku sistēmas darbība

15.2.5.Kopsavilkums

Divu līmeņu banku sistēma savā pastāvēšanas vēsturē ir pierādījusi, ka tā ir spējīga veiksmīgi funkcionēt ilgtermiņa, ko pierāda tas, ka gandrīz visas ekonomiski attīstītās valstis savas banku sistēmas pamatā ir izvēlējušās tieši šo sistēmu. Centrālās Bankas kā pirmo līmeni veidojošās institūcijas funkcijas : naudas emisija, naudas piedāvātā apjoma regulācija, pēdēja aizdevēja funkcija, uzraudzības funkcija, ir valstiski būtiskas un nepilnīga vai  neadekvāta  funkciju izpilde var būt graujoša valsts ekonomiskās un politiskās stabilitātes saglabāšanā. Tāpat otrā līmeņa banku –komercbanku pastāvēšana un darbība ir vitāli nepieciešama mūsdienu tirgū, kad ikviens no mums ir radis, ka maksājumu , noguldīšanas un aizņemšanās iespējas varam veikt ar šo tirgus dalībnieku starpniecību. Būtiski ir atzīmēt, ka veiksmīga finanšu sistēmas kopīgo mērķu sasniegšana – stabilitāte un uzticamība un izaugsme- ir sasniedzama tikai kvalitatīvā mijiedarbībā starp šiem diviem banku sistēmas līmeņu dalībniekiem.