15.2. Komercbanku sistēmas darbība

15.2.4. Latvijas banku sistēma

Latvijā pastāv divu līmeņu banku sistēma. Pirmo līmeni pārstāv centrālā banka – Latvijas Banka, savukārt, otro līmeni pārstāv 27 komercbankas. Latvijas Bankas uzdevums ir saglabāt cenu stabilitāti valstī, veicot šādas funkcijas:

·         noteikt un īstenot monetāro politiku, lai nodrošinātu cenu stabilitāti valstī;

·         emitēt nacionālo valūtu;

·         veicināt maksājumu sistēmu raitu darbību Latvijas Republikā;

·         izsniegt Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā reģistrētajām juridiskajām personām, izņemot kredītiestādes, atļaujas (licences) ārvalstu valūtas pirkšanai un pārdošanai komercdarbības veidā;

·         vākt, reģistrēt un apkopot finanšu un valsts maksājumu bilances datus, kā arī publicēt apkopoto statistisko informāciju;

·         pārvaldīt ārējos aktīvus;

·         darboties kā valdības finanšu aģentam.

Latvijas Banka pilda savus uzdevumus saskaņā ar likumu "Par Latvijas Banku" un nav pakļauta valdības vai citu institūciju lēmumiem un rīkojumiem. Latvijas Banka ir neatkarīga savu lēmumu pieņemšanā un to praktiskajā īstenošanā.

Latvijas Bankas uzraudzību veic Saeima.

No 27 komercbankām 21 banka ir reģistrēta Latvijā un 6 ir ārvalstu filiāles. Dažas no bankām ir specializējušās un nepiedāvā pilnu banku pakalpojumu klāstu, piemēram, „Latvijas Krājbanka” specializējas tikai noguldījumu saņemšanā no Latvijas iedzīvotājiem, „Reģionālā investīciju banka” meklē un piesaista investīciju projektus, „Latvijas hipotēku un zemes banka” izsniedz tikai hipotekāros kredītus. Katrai komercbankai ir jābūt korespondenta kontam Latvijas Bankā rezervju uzglabāšanai. Latvijas Banka, veicot uzraudzības un kontroles funkciju, nosaka obligāto rezervju normu komercbankām, kas pašreiz ir aptuveni 4,0%. Komercbanku uzraudzību Latvijā veic Finanšu un kapitāla tirgus komisija(FKTK) un Latvijas Banka.