15.2. Komercbanku sistēmas darbība

15.2.1. Komercbanku raksturojums un funkcijas

Komercbanka (banka) ir finanšu darījumu starpniecības uzņēmums, kura galvenās funkcijas ir noguldījumu pieņemšana, aizdevumu izsniegšana un norēķinu nodrošināšana. Tiesa, mūsdienās tā ir tikai neliela daļa no tiem darījumiem, kuros banka var kļūt par mūsu partneri. (1, 8. lpp)

Lai sapratu kā darbojas bankas, ir svarīgi saprast finanšu starpnieku lomu ekonomikā. Tas ļauj rast atbildi uz jautājumu, kāpēc bankas vispār ir nepieciešamas. Finanšu starpnieku un finanšu tirgu galvenais uzdevums ir nodrošināt mehānismu, ar kuru līdzekļi tiek pārvietoti un piešķirti un visefektīvāk pielietoti.

Bankas kā starpnieka galvenais uzdevums ir piedāvāt līdzekļus aizņemties gribētājiem un piesaistīt tos no noguldītājiem.

Pildot starpnieka lomu, bankas saņem kapitālā neieguldītus līdzekļus un piešķir tos gan cilvēkiem, gan kompānijām ar līdzekļu deficītu. To nodrošinot, bankas ir kā kanāls no taupītāja uz aizņēmēju, tādejādi nodrošinot ekonomikas efektivitāti labāk izvietojot resursus. (3, 4. lpp)

Kopumā bankas var uzskatīt par starpniekiem, kuras veic naudas savākšanu (depozīti) un vēlāk veic naudas izsniegšanu (kredīti). Tās “būvē tiltu” starp naudas aizdevējiem un naudas aizņēmējiem. Šinī procesā tās veic šādas funkcijas:

1)      Apjoma pārvēršana (scale transformation )- banka spēj piesaistīt daudzus klientus, tādējādi gūstot lielas naudas masas apgrozības iespējas;

2)      Termiņa pārvēršana (maturity transformation )- banka piesaistot īstermiņa depozītus, tanī pašā laikā spēj izsniegt vidēja termiņa un ilgtermiņa aizdevumus;

3)      Risku pārvēršana (risk transformation)- risku diversifikācija (3;7-8lpp).

Bankas veic arī citas finanšu operācijas , kā,  piemēram, tirgojas savā vai klienta vārdā ar ārvalstu valūtu, vērtspapīriem, veic uzticības (trasta) operācijas (5, 5. lpp)