15.1. Centrālās bankas mērķi un funkcijas, monetārā politika

15.1.7. Jautājumi – pārbaudi sevi pats

1.      Cik līmeņos dalās banku sistēma mūsdienu attīstītajās valstīs?

2.      Kas var veidot centrālās bankas pamatkapitālu?

3.      Kā īpašumā ir Latvijas Banka?

4.      Kādas ir centrālo banku politikas?

5.      Kas ir monetārā politika?

6.      Kādi ir monetārās politikas veidi?

7.      Kā Centrālā banka izlemj kādu politiku pielietot?

8.      Kādas sekas izraisa stimulējošās vai ierobežotās monetārās politikas pielietošana?

9.      Kas ir naudas tirgus?

10.  Kā izpaužas kvantitatīvā naudas teorijas pielietošana?

11.  Kādus monetārās politikas instrumentus izmanto Latvijā?

12.  Kāds ir Latvijas Bankas galvenais mērķis?

13.  Kādas funkcijas pilda centrālā banka?

14.  Kas ieceļ Latvijas Bankas vadību?

15.  Vai Latvijas Banka ir Eiropas Centrālo banku sistēmas dalībniece?

16.   Cik centrālās bankas ietilpst Eiropas Centrālo banku sistēmā?

17.  Kāds ir Eiropas Centrālās bankas mērķis?

18.  Kādus pamatuzdevumus pilda Eiropas Centrālā banka?

19.  Kādus uzdevumus pilda Eiropas Centrālā banka?

20.  Kāpēc Eurosistēmas izveide ir vērtējama pozitīvi?