15.1. Centrālās bankas mērķi un funkcijas, monetārā politika

15.1.3. Centrālās bankas monetārā politika

Pastāv divas centrālās bankas politikas:

1.      Lētās naudas politika - centrālā banka palielina naudas daudzumu apgrozībā, ko panāk pērkot vērtspapīrus finanšu tirgū, kas savukārt palielina komercbanku naudas rezerves; centrālā banka samazina refinansēšanas kredītu procentu likmi, kas rada komercbanku aizņēmumu un to naudas rezervju palielināšanos; samazina obligāto naudas rezervju normu, līdz ar to palielinās naudas reizinātājs, komercbankas var radīt vairāk naudas banku sistēmā,

2.      Dārgās naudas politika – centrālā banka samazina naudas daudzumu apgrozībā. Tā tiek īstenota pārdodot vērtspapīrus finanšu tirgū, kas samazina komercbanku naudas rezerves; centrālā banka palielina refinansēšanas kredītu procentu likmi – samazina komercbanku aizņēmumus centrālajā bankā un banku rezerves; palielina obligāto naudas rezervju normu, kas izraisa naudas reizinātāja samazināšanos un banku sistēmā tiek radīts mazāk naudas [1,150].

Savukārt centrālā banka var īstenot arī divas monetārās politikas:

1.      Stimulējošā, kad centrālā banka palielina naudas piedāvājumu, kā sekas ir:

·         centrālā banka pērk valsts parādzīmes par pazeminātām diskonta likmēm,

·         naudas piedāvājums palielinās,

·         procentu likmes samazinās,

·         izdevumi investīcijām palielinās,

·         kopējais pieprasījums palielinās,

·         reālais iekšzemes kopprodukts palielinās,

·         nodarbinātība palielinās, bet bezdarbs samazinās [1,242],

2.      Ierobežojošā, kad naudas piedāvājumu samazina, tā sekmējot inflācijas samazināšanos. Tā sekas ir:

·         centrālā banka pārdod valsts parādzīmes par augstākām diskonta likmēm,

·         naudas piedāvājums samazinās,

·         procentu likmes pieaug;

·         izdevumi investīcijām samazinās,

·         kopējais pieprasījums samazinās;

·         reālais iekšzemes kopprodukts samazinās,

·         nodarbinātība samazinās, bet bezdarbs pieaug,

·         inflācijas temps samazinās [1,246].

Tomēr valsts ekonomiku stabilizē un attīsta ne tikai ieviešot kādu no monetārajām politikām, bet pielietojot arī paralēli kādu no diviem fiskālās politikas veidiem.