15. Centrālās bankas mērķi un funkcijas, monetārā politika. Komercbanku sistēmas darbība