13. Inflācija, tās veidi

13.7. Jautājumi un uzdevumi – pārbaudi sevi pats

1. Ar inflāciju saprot –

§  Cenu līmeņa samazināšanos;

§  Darba algas strauju palielināšanos;

§  Nacionālās valūtas kursa paaugstināšanos;

§  Vispārēju cenu līmeņa pieaugumu.

2.      Pieprasījuma inflācijas galvenais cēlonis ir:

§  Naudas emisija, lai segtu valsts budžeta deficītu;

§  Nodokļu palielināšana;

§  Darba algas pieaugums;

§  Importēto izejvielu cenu kāpums.

3.      Izmaksu inflācijas galvenais cēlonis ir:

§  Darba alga kā ražošanas izmaksu elementa pieaugums;

§  Ievedmuitas tarifu palielināšana;

§  Ar uzņēmējdarbību saistītu nodokļu paaugstināšanas;

§  Visas iepriekšējās atbildes ir pareizas.

4.      Izmaksu inflācija rodas, ja notiek:

§  Valsts izdevumu pieaugums;

§  nodokļu samazināšana;

§  vispārējs cenu līmeņa pieaugums izejvielām un materiāliem;

§  iedzīvotāju ienākuma nodokļa likmes samazināšana.

5.      Hiperinflācija nozīmē, ka ir iestājusies strauja un ļoti augsta inflācija, kuras temps sasniedz

§     5% mēnesī;

§     50% gadā;

§     50% mēnesī;

§     25% gadā.

6.       Stagflācija ir tad, ja ekonomikā vienlaicīgi pastāv:

§  augsts inflācijas temps un bezdarbs;

§  ekonomikas izaugsme un inflācija;

§  deflācija un ekonomikas lejupslīde;

§  ekonomikas izaugsme un bezdarbs.

      7. Ar ko atšķiras pieprasījuma inflācija no izmaksu inflācijas?