13. Inflācija, tās veidi

Šis atbalsta materiāls skolotājiem ir izveidots saskaņā ar standarta Ekonomika  prasībām.

Gatavojoties stundām, skolotāji varēs izmantot šo materiālu gan prezentāciju sagatavošanai, gan tēmas mutiskajam izklāstam, gan audzēkņu zināšanu pārbaudei, izmantojot sagatavotos jautājumus no sadaļas „pārbaudi sevi pats”. Atbildes uz uzdotiem jautājumiem ir sniegtas tēmas izklāstā, tests ir sniegts ar atbildēm.

         Īpaša uzmanība ir pievērsta terminu definīcijām.

         Materiāls ir izveidots tā, ka audzēkņi pēc tēmas apgūšanas zinās kas ir inflācija, tās cēloņus, atšķirs pieprasījuma inflāciju no izmaksu inflācijas.

         Materiāls satur piemērus, ar kuru palīdzību var ilustrēt tēmas jautājumus, kā arī izrēķināt inflācijas tempus.

Tēmas nobeigumā ir atrodams kopsavilkums.