12. Valsts ieņēmumi un izdevumi

Šis atbalsta materiāls skolotājiem ir izveidots saskaņā ar standarta Ekonomika prasībām.

Gatavojoties stundām, skolotāji varēs izmantot šo materiālu gan prezentāciju sagatavošanai, gan tēmas mutiskajam izklāstam, gan audzēkņu zināšanu pārbaudei, izmantojot sagatavotos jautājumus no sadaļas „pārbaudi sevi pats”. Atbildes uz uzdotiem jautājumiem ir sniegtas tēmas izklāstā, uzdevumam ir sniegts atrisinājums.

Materiāls ir izveidots tā, ka audzēkņi pēc tēmas apgūšanas zinās valsts budžeta ieņēmumus un izdevumus, kas ir budžeta deficīts.

         Materiāls satur shēmas, tabulas un grafikus, ar kuru palīdzību var ilustrēt tēmas jautājumus.

Tēmas nobeigumā ir atrodams kopsavilkums.